Démonok között

Az alábbi leírásban a közel egy éve húzódó Demon: the Descent történetünk összefoglalását olvashatják LarpStoryteller írása nyomán. A játék a Sötétség Világában játszódik, ahol az Isteni Gépezet irányítja és alakítja a világot, angyali entitásokat küldve céljai igazgatására. Igen, az Isten itt egy hatalmas és ősi gép, mely ügynökei algoritmusok és gépek, amellyekkel befolyásolni akarják a valóságot és az emberiséget. Érdekes és kicsavart világ ez, ahol a Bukottak (ex angyalok) próbálnak rejtőzködni és frakcióiknak megfelelően a Gépezetet aláásni, hogy elérjék a szabadágot, a személyes Pokolt.

Karakterek

Eluviel, a Gépezet Pszükhopomposz angyala és két őrző, későbbi neveiken Mr. Frost és Mr. Brickwork Swiss, elbuknak New Jersey-ben való küldetésük során. Valamilyen ismeretlen módon a küldetéseik egykor összefonódtak az Isteni Gépezet terveiben.

Eluviel démonként Dorothy Woodrow, egy zeneiparban tevékenykedő, elismert híresség identitásában ébred arra, hogy a Gépezet magára hagyta. Míg értetlenül bolyong Jersey-ben, belekényszerülve a médiasztár életébe, Mr. Frost hónapokig tartó kitartó rejtőzködés után James Fischer, egy jól menő informatikai cég vezetőjeként mutatkozik ismét. Harmadik társuk, Mr. Brickwork Swiss-et egy Samuel Jesus Dixon nevű FBI ügynök képében látják újra.

 

New Jersey démonai

A sors fonalai összeérnek, a három bukott angyali teremtmény a Gépezet vakfoltjában rejtőzködik, ám egy mindannyijukat érintő katasztrófa csapattá kovácsolja őket.

Kiderítik, hogy valamilyen rejtélyes okból kifolyólag a Szabadság szobor alagsorában működő okkult infrastruktúra meghibásodott, amit a Gépezet egy időhurok létrehozásával próbál kijavítani. Az okkult mátrix hibás működése felszabdalja az ismert fizikai valóságot és olyan mérvű szellemi energiát szabadít fel, mely átjárót nyit egy másik dimenziósíkra. Ebből a párhuzamos térből furcsa, idegen, rovarszerű lények özönlenek át az emberek világába. Mielőtt azonban a hiba a teljes összeomláshoz vezetne, váratlanul az időt a Gépezet visszafordítja és újra kezdődik az egész folyamat. Mivel a Gépezet lassan, precízen próbálja helyreállítani az infrastruktúra meghibásodását, a démonok hármas kényszerszövetségének elegendő lehetősége adódik arra, hogy hasznot húzzanak a rendszerhibából. Azt azonban mindannyian furcsálják, hogy az időhurok csak akkor indul újra, miután a szobor egy hatalmas detonációt követően elpusztul Jersey-vel, majd New Yorkkal egyetemben. A gyanújuk beigazolódik, egyre másra jutnak el hozzájuk a különböző média csatornákon, hogy pakisztáni terroristák valamilyen nukleáris támadást szerveznek keleten. A robbanás mégis Jersey-ben manifesztálódik, ami összekuszálja az időhurkot. A démonok megpróbálják megakadályozni azt, hogy az atomrobbanás újra és újra megismétlődjön, ezért úgy döntenek, ők maguk semmisítik meg az okkult infrastruktúrát és az összes hozzá kapcsolódó panelt a Szabadság szobor pinceszintjén.

Feltűnik a színen egy Kalmiusz nevű angyal, aki a Gépezet megbízásából próbálja elrejteni a javítási protokollt. A három démon felkészül a végzetüket jelentő összecsapásra, ehelyett Kalmiusz inkább semlegesen elkerüli őket és igyekszik kimaradni a dolgaikból.

Végül sikerrel járnak, elpusztítják az okkult infrastruktúrát, de az atomrobbanás erejét és energiáit nem képesek kiiktatni, ahogy a Gépezetet sem az algoritmusból. A rendszer védelmi mechanizmusa megmásítja a robbanás koordinátáit az utolsó pillanatban, így a bomba végül Mumbai városát söpri le a föld színéről. A három démon tér és időcsapdába esik, nem számolva azzal, hogy az okkult infrastruktúra elleni támadásuk mekkora energiaáradatot zúdít a tér-és időstabilizáló Gépezeti mechanizmusokra.

 

WORLD WAR II - Budapest

Így kerül át Eluviel, Mr. Frost és Mr. Brickwork a második világháborús Budapestre. Feltételezhetően az okkult infrastruktúrába épített lokalizációs matrica adatai alapján az összekötő kapocs Eiffel mérnök és az általa épített budapesti Nyugati pályaudvar energiacsatornája. Erre mindhárman rájönnek, de azt is megtudják, valaki hatással volt az építkezések során Eiffelre és a cégére, amikor megépítették világszerte építményeiket. A struktúrák között rejtélyes összefüggéseket és egymással kapcsolatban lévő képleteket fedeznek fel.

A három démon a dimenzió csapdában aliasokat szerez magának, amik mögé rejtőzve képesek elkerülni ebben a mesterségesen generált tér-és időburokban a teljes lelepleződést: Eluviel egy Franciszka Adamczyk nevű nő Fedezékét foglalja el, míg Mr. Frost és Mr. Brickwork Bernd Zimmermann és Leon Nacht, két náci tiszt Fedezékét bitorolja el. Eredetileg mindhárom Fedezék egy-egy angyal Fedezéke lett volna, akik a csapdán belül a Gépezet megbízására pontról pontra ellenőrizték volna a hálóban ragadt nemkívánatos elemeket, ám a démonok sikerrel vették át tőlük a csapdába esésükkor közvetlenül az előirányzott Fedezéküket.

Az idő-és tércsapdában, melyet a Gépezet akkor hozott létre, amikor az okkult infrastruktúra elleni támadásuk sikerrel zárult, mindent totálisan a Gépezet ural. Hogy mennyire leképezése ez az igazi anyagi világban történt eseményeknek, azt nem igazán tudják a démonok, de sejtik, hogy szoros kapcsolat lehet a történelmi események és ezzel az ad hoch kreált csapda közt.

Annyi biztos, hogy a világháborús Budapest náci köreiben nehezen tudnak manőverezni, a sötétség, elkeseredettség és minden sarkon ott rejtőző lebukás veszélye megviseli mindhármukat.

Megelevendő biomechanikus borzalmak, angyali kreatúrák és megsemmisítő csapatok elől rejtőzködnek.

A Gépezet csapdája tökéletesnek bizonyul. Egyre több és több angyali ügynök jelenik meg, különböző Fedezékekben mutatkozva, hogy energiát halmozzanak fel ahhoz, hogy az egész tér-és időbörtönt megsemmisítsék a benne rekedt összes nemkívánatos textúrával és kreatúrával. Az egykori Jersey-ben működő okkult infrastruktúra által tárolt energiamennyiséget a Gépezet lassan, de biztosan kezdi túltermelni és a teljes önmegsemmisítésig fokozni.

Eluviel, Mr. Frost és Mr. Brickwork eközben arra lesz figyelmes, hogy a csapdában felbukkannak olyan angyali ügynökök, akik szintén hozzájuk hasonlóan börtönbe kerültek a Gépezet belső tisztogatásának következtében. Ilyen a Második Ádám nevű teremtmény, aki egykor szintén a Gépezet ügynöke volt, de most démonként félig őrült állapotában próbálta átvenni az irányítást az egész dimenziócsapda felett, kicsavarva a Gépezet kezéből az irányítást és létrehozni a saját poklát. Őrült terve azonban nem sikerül, mivel a Gépezet mindenhol portyázó angyali ügynökei felfedik gyenge Fedezékét és megsemmisítik. A három démon menekülni kényszerül, azonban váratlan segítségük akad egy magyar származású, előkelő nemes képében.

Breakdown: New Delhi storyline

A három démon rájön, hogy váratlanul felbukkant segítőjük képében rejtőzködő rejtélyes alak valójában a saját malmára akarja hajtani a vizet. Mégis rá vannak kényszerülve, hogy egyezséget kössenek vele. Az ismeretlen hatalmú lény nem csak látszólag rendelkezik félelmetes erővel, de képes szétszakítani a Gépezet dimenzió börtönét és visszahozni mindhármukat a jelenbe, egyenesen az anyagi világba. A tér-és időugrás következtében a dimenzióbörtönben gyűjtött energia felszabadul és újra manifesztálódik a valóságban. A Jersey-ben történt események linearitása végül ott folytatódik, ahol abbamaradt, Mumbai a földdel lesz egyenlővé, mikor pakisztáni terroristák nukleáris támadást hajtanak végre a kikötővárosban.
A démonok elszakadnak Jersey-béli Fedezékeiktől, ám az átjáró megnyílásának pillanatában sikerül a nyomorgó Új Delhiben belekapaszkodniuk néhány válaszra váró, elkeseredett lélekbe, melyeket kitörölve a valóságból a helyükre léphetnek egy-egy lélekpaktum által. A démonok Prímum ereje felfokozódik az átélt események hatására, így szert tesznek második Fedezékükre. Így lesz Eluviel új „arca” Khsitija Kumatan, egy Új Delhiben dolgozó ápolónő, akit feltételezhetően megerőszakoltak és megpróbáltak e szörnyű tett után a Jamuna folyóba ölni. Mr. Brickwork egy Manish Sarani nevű köztisztasági alkalmazott identitása mögé rejtőzködik el, aki családi tragédiája után ajánlja fel életét a démonnak. Mr. Frost Zahir Bengali, egy elektronikai és számítástechnikai berendezésekkel seftelő kereskedő életét húzza magára álca gyanánt, elkerülve a Gépezet átható tekintetét, mely egész Új Delhit pásztázza szakadatlanul.

A magyar nemes képében rejtőzködő entitás is követi őket. Most már Agni-ként, a hinduk tűzisteneként mutatkozik be nekik. Három ikertestvér képében veszi fel velük a kapcsolatot és egyesíti a démonok csapatát. Természetesen Eluviel és a másik két démon is gyanakodva tekint Agni törekvéseire. Továbbra sem bíznak benne, de a rejtélyes alak mégis tartja magát a megállapodásukhoz. Gyakorlatilag megmentette őket a dimenzió csapdából, mely a történelmi Budapest második világháborús színterére zárta be őket. Agni, cserébe a segítségéért, arra kéri hármójukat, hogy Ashram tőrével szabadítsák ki a szilánkokra robbant Delhi Ráksasza lélektöredékeit gyenge Fedezékeiből, hogy végül ismét teljes erejével léphessen az anyagi világba. Állítja, régi szövetségese a Gépezet által szétkaszabolt démonherceg. Mindeközben rájönnek, hogy Delhi is nagy veszélyben van. Minden híradás a Mumbaiban történt nukleáris támadásról szól, mely fájdalmasan közel történt Delhihez. Mindemellett a városban a Gépezet úgy tűnik, hogy megbénult, aminek szerves köze lehet a déli kikötővárosban történtekhez.
A három démon nem nagyon tehet mást, mint belemegy Agni játékába és megpróbálják feltörni a Pecséteknek nevezett okkult matricákat, melyek felszabadítják a Delhi Ráksasza lélektöredékeit. A démonok egy természetfeletti energiák tárolására alkalmas kelyhet is kapnak Agnitól, amiben jelenleg két lélektöredéket hurcolnak magukkal. A talányokkal és rejtvényekkel övezett küldetésük azonban nem megy akadálymentesen. A városban az elvártnak megfelelően feltűnnek a Gépezet ügynökei, de mintha egy lépéssel mindig a démonok mögött kullognának. Sikerül felvenniük a kapcsolatot egy Mr. SatElit nevű hacker-démonnal is, aki segít nekik, de kerüli a személyes találkozót. Nem úgy, mint a nagykövetségi épületben rejtőzködő Klésa Mára. A magát független ügynöknek valló démon nagy hatást tesz rájuk, de érzik, benne sem bízhatnak. Eluviel érzi, Klésa hozzá hasonló célokkal szolgálhatta egykori a Gépezetet maga is.

BROKEN GODS - Breakdown: New Delhi storyline - Episode 2.0

Miután feltörik a második pecsétet, a Gépezet ügynökei rájuk lelnek és vadászni kezdenek a három démonra. Az indiai kormány ügynökeiként, beszivárgott szövetségi nyomozók képében, vagy épp kártevőirtóknak álcázva magukat loholnak a nyomukban. Menekülésük közben megint egyre másra kapják a híreket arról, hogy egy pakisztániakból álló terrorsejt férkőzhetett Delhibe is, akik Mumbaihoz hasonlóan a levegőbe akarják repíteni a fővárost. Mivel a Gépezet látszólag hátrányban próbál lépést tartani az Agni támogatásával tevékenykedő démonhordával, a rendszer a Jersey-ben történtekhez hasonlóan újabb rendszervisszaállítási protokollba kezd. Az időhurok ismét létrejön és a démonokat a vérmonszun megjelenését követően visszarepíti az időben, bár jelen esetben csupán órákról van szó. A gépezet tényleg gyengének tűnik, mintha többfrontos háborút vívna a valóság feletti irányításért.

Eluviel, Mr. Frost és Mr. Brickwork sodródik az eseményekkel, ám az időhurok megakadályozza őket abban, hogy feltörjék a harmadik pecsétet is. Eluviel most már ki is mondja, nem bízik Agni-ban és kétségbe vonja szavahihetőségét, megbízhatóságát és őszinteségét. A másik két démon egyetért vele, de jelenleg nem látnak más kutat, mint belemenni a játékába.

Pusztító lángok, mindent felemésztő hő és a világot megrengető nukleáris katasztrófák… lehet, hogy az egész mögött nem is a Gépezet helyreállítási protokolljai, hanem valamilyen másik erő akarata munkálkodik? Agni lenne az, aki az ismert világ tényleges pusztulását akarná? Mi szüksége lehet a három démon alkotta kis csoportra, ha önmaga is képes volna minderre? És meddig tartanak ki ezek a frissen szerzett törékeny Fedezékek, ha a Gépezet egyszer tényleg visszanyeri Delhiben a hatalmát a valóság felett? Hogy bénulhatott meg egyáltalán lokálisan? Milyen célokat kerget Klésa Mára? Ki a rejtélyes Mr. SatElit és miért segít nekik? Vajon honnan szerzi az információit a Gépezetről és miért nem működik együtt a dúsgazdag agitátorral, Klésával?

Túl sok a kérdés, az idő pedig nem az ő malmukra hajtja a vizet. Agni egyre feszesebb tempót diktál, s ellenszenve egyre nyilvánvalóbb a Gépezettel kapcsolatban. Talán nem véletlen, hogy ő is a dimenzió csapdában mutatkozott meg előttük? Talán a Gépezet őt is, vagy csak őt akarta bezárni?

CONCENTRIC CIRCLES - Breakdown: New Delhi storyline - Episode 3

A koncentrikus körök középpontjában ott van az elrejtett igazság. Téren és időn át elrejtve a Gépezet által, óvva angyali ügynökökkel. A legfőbb igazság felfedéséhez azonban rá kell jönniük, nekik milyen szerep jutott a menekülésen kívül ebben a játszmában. Meg kell tudniuk, miért léteznek egyáltalán, miért teremtette őket a Gépezet erre a valóságra? Lépésről lépésre, egyre nagyobb hullámokat vetve az időben és a térben végül eljuthatnak-e egyáltalán a középpontig, a legrejtettebb, legvégső igazságig?

 

Az apokalipszis pecsétjei, előjelei és a Ráksasza parancsolatai

I. pecsét

Parancsolat: "Bármi is legyek, részem van a Nagy Körforgásban."

Kulcsszó: "legyek"

Tűzfal: A hajléktalan Barber körül röpködő, éterből teremtett döglegyek. Míg ezeket nem pusztítják el, a kultista fizikailag sebezhetetlen és halhatatlan.

Apokaliptikus jel: Városszerte kirajzanak a patkányok és a rovarok, melyeket átjár az éter. Az előjel hatására felbolydul az éjszaka viszonylagos nyugalma a gyilkosság környékén lévő lakónegyedben, majd kitör a pánik az itt lévő bérleményekben és szükséglakásokkal teli lerobbant emeletes házakban. A jel elsősorban a nyomorgó külvárosi negyedre fókuszálódik.

Rendszerválasz: A külvárosban váratlanul cégjelzés nélküli gyanús kártevőirtó csapatok jelennek meg, melyek speciális mérőeszközökkel és félelmetes lángszórókkal szállnak szembe a rajzással. A zűrzavarban a démonok angyali befolyásra lesznek figyelmesek, miután megvizsgálják a helyszínre érkező tisztogató csapatokat. A vegyvédelmi ruhákban érkező idegenek ismeretlen eredetű vegyi anyagot vetnek be a kaotikus helyzet csillapítására. A csapatok egyre nagyobb és nagyobb létszámmal jelennek meg a negyedben, hogy elűzzék a riadalmat keltő állatokat.

II. pecsét

Parancsolat: "Mi ég, nem ad többé világot nékem!" / "Ég lelkemben hitem világa."

Kulcsszó: "ég"

Tűzfal: A parkban lévő csavargót, Azizt, aki ashramnak képzeli magát.

Apokaliptikus jel: Vérmonszun; a monszunnal érkező erős esőzésben vércseppek hullanak alá. Az esőben állva étert lehet regenerálni a vízbe keveredett misztikus vérnek köszönhetően.

Rendszerválasz: A váratlan monszun azonnali hírként jelenik meg minden elérhető éjszakai TV és rádió adásában. A városban működő meteorológiai szakszolgálat időjárásfigyelő légballonokat enged a város fölé alig egy órával a vihar után. A hírekben arról számolnak be, hogy a monszun a Nanda Devi Nemzeti Park felől érkezik és jelentős vas-oxid tartalma miatt tűnik úgy, mintha vér hullana az esővel. A jel az egész várost érinti már, mivel azonban késő éjszaka van, a lakosság nagyobb része még tudatlanul alszik saját ágyában, mit sem sejtve a városban történt eseményekkel kapcsolatban. Hivatásos hatósági személyek, nemzetbiztonságért felelős nyomozók és ügynökök bukkannak fel a semmiből, hogy pakisztáni terroristák után kutassanak városszerte. A monszun megérkezése után percekkel megkezdődik az utak totális ellenőrzés alá vonása, valamint a késő éjszakai járókelők igazoltatása. A híradások szerint egy terrorsejt van Új Delhiben, mely Mumbaihoz hasonlóan szintén nukleáris fegyverrel rendelkezik és újabb katasztrófát akar előidézni. A meteorológiai szolgálat hivatala engedélyt ad viharoszlató rakéták fellövésére. Az első pár rakéta célba ér, a vihar ugyan enyhül, de nem sikerül megfékezni.

További feltételezett pecsétek Új-Delhiben

III. pecsét - Jay (belvárosban lévő öregember)
IV. pecsét - Jahangir (piaci gyümölcsárus)
V. pecsét - Khan (cipész a nagypiacon)
VI. pecsét - Madhukar (külvárosi bérháznegyed)
VII. pecsét - Nirmal (ismeretlen)