Aberrant: Gamma erők

Az Erőket az erősségi csoportjuknak megfelelő kvantum-pontokért lehet aktiválni (Gamma 1, Béta 2, Alfa 3, Ómega 4), melyek utána már az időtartamjuknak megfelelő ideig maradnak fenn. Az Erők a kvantum energiák valóság formáló hatásai, melyek három erősségi csoportba tartoznak:

​​Gamma (1. szint)

Aktiválásuk 1 kvantum-pont, ha a leírás máshogy nem rendelkezik.

Jellemzően Tulajdonság, Képesség vagy egyéb akció kockatartalékot adnak, melyet lehet fixen beépíteni is (Lásd. Erők fejlesztése, érdemes figyelni kell az irányíthatatlan és állandó erőket).
A hatótávolság jellemzően a karakter maga, érintés vagy kivételes siker esetén látótávolság (max. 100 méter), de függ az erő szintjétől és típusától is, hiszen egy Páncél erő nem terjeszthető ki más karakterre fejlesztés nélkül (Lásd. Erők fejlesztése).

Ezek a képességek a szintjüktől függően az alábbi bónuszokat adják a számolt értékekre:
 

Szint

Bónusz

Hatótávolság maximuma

1

+1

Önmaga

2

+3

Önmaga

3

+5

Érintés

4

+10

Kartávolság

5

+15

Látótávolság (max. 100 méter)

Állatok és növények irányítása

Animal and Plant mastery

Kvantum minimum: 1

Dobás: változó (Hatalom Tulajdonság) + Túlélés + Kvantum

Időtartam: Fenntartott

Rendszer: A karakter képes lesz kommunikálni (Intelligencia), irányítani (Karizma) és megváltoztatni (Erő) a növényeket és állatokat a közvetlen környezetében. A változások az adott növényektől és állatoktól függően mennek végbe, a hatás alapértelmezetten szint * 5 percig tart.

Képesség fejlesztés: Természet uralom (egyszerre hathat minden primitív élőlényre), Mirkovilág (a vírusok, baktériumok és egyéb egyszerűbb létformákra is hatással lehet)

Biolumineszcencia

Bioluminessence

Kvantum minimum: 1
Dobás: Állóképesség + Túlélés + Kvantum
Időtartam: Fenntartott
Rendszer: A karakter képes fényt sugározni az egész testéből, melynek erőssége a képesség szintjétől és a dobott sikerektől függ. Alapértelmezetten szintenként 5 méter távolságot világít be és szintenként 1 percig marad meg, nappali fénynek megfelelően, de ezt minden további siker megdupláz.

Képesség fejlesztés: Láthatatlan spektrum (a kisugárzott fény a látható spektrumon kívül van), Monokróm (a fény hatására minden fekete-fehér lesz), Hangolt (a fény a hatótávolságon belüli érzelmeknek megfelelően szineződik el)

Csend

Kvantum minimum: 2
Dobás: Manipuláció + Rászedés + Kvantum
Időtartam: Fenntartott
Rendszer: A karakter képes a környezetében a hangokat (a hanghullámokat) megszüntetni, ezáltal egy teljesen süket teret képezni.  Alapértelmezetten szintenként 5 méter távolságot tud a karakter elnémítani szintenként 5 percre, amit minden további siker megdupláz.

Képesség fejlesztés: Turbo (a hangok elnémítása helyett a hallámhossz egyre magasabb lesz, de sebzést még így sem okoz)

Előérzet

Kvantum minimum: 1
Dobás: Lélekjelenlét + Empátia + Kvantum
Időtartam: Azonnali
Rendszer: A karakter képes megérezni a vele bekövetkező eseményeket és érzelmek, gondolatok szintjén minimálisan megismerni a jövőt. Kivételes siker esetén rövidebb, hosszabb jelenetek is lejátszódhatnak a karakter előtt.

Képesség fejlesztés: Mások (másokat megérintve azok jövőjét ismerheti meg a karakter)

ESP

ESP power

Kvantum minimum: 2
Dobás: Észlelés + Helyismeret + Kvantum
Időtartam: Fenntartott
Rendszer: A karakter egyik érzékszervét képes a szint * 20 méter távolságba kiterjeszteni, úgy mintha önmaga jelen lenne a helyen. Nem kell látnia a helyszínt, elég ha az irányt meghatározza.

Képesség fejlesztés: Távolság pásztázás (a nova képes megváltoztatni a nézőpont helyét, akár folyamatosan mozgatva azt)

Érzék pajzs

Kvantum minimum: 1
Dobás: nincs
Időtartam: Állandó
Rendszer: A karakter érzékszervei védettek a támadó jellegű hatásokkal szemben (villanó gránát, erős hangok, stb.), a képesség szintje sebtűrésként viselkedik ezekben az esetekben.

Karmok

Kvantum minimum: 1
Dobás: nincs
Időtartam: Fenntartott
Rendszer: A karakter elkölt 1 kvantum-pontot és kezei vagy lábai halálos sebzést okozó fegyverekké (energia, csontkarmok, fémpengék, stb.) alakulnak, melyek +szint sebzést okoznak.

Képesség fejlesztés: Kinetikus töltés (a nova kinetikusan feltölthető a karmokat, ezzel egy csapás erejéig megduplázva a sebzés bónuszt)

Emberfeletti érzékelés

Kvantum minimum: 1
Dobás: Észlelés + Erő szint + Kvantum
Időtartam: Fenntartott
Rendszer: A képesség felvételekor a karakter egyik érzékszervét kiválasztja és meghatározza, hogy milyen típusú érzékelést akar (pl.: röntegenlátás, hiperszónikus hallás, ultrahallás, mikroszkópikus értintés).

Fokozás

Kvantum minimum: 2
Dobás: nincs
Időtartam: Fenntartott
Rendszer: A karakter egy saját maga által létrehozott másik Erő vagy egy tulajdonság hatását képes megsokszorozni ezzel az Erővel. A kvantum-pont elköltése után a kiválasztott Erőre vagy Tulajdonságra kell dobni, majd ha az sikeres, akkor a Fokozás szintje sikerként hozzáadódik ehhez.

Képesség fejlesztés: Kiterjesztett hatás (a jelenet végéig megmarad az erő hatása), Másik személy (egy megérintett másik személyre használhatja a nova a képességét), Extra tulajdonság (egy időben egy másik tulajdonságra is kiterjesztheti a hatást)

Lepel

Kvantum minimum: 2
Dobás: Manipuláció + Rászedés + Kvantum
Időtartam: Fenntartott
Rendszer: A nova képes elborítani a környezetét egy érzékeket zavaró mezővel (a képesség felvételekor kell meghatározni, pl.: árnyék, fehér zaj, rothadás szag, stb.), mely akadályozza az oda belépőket - a szinttel megegyező negatív módosítót kapnak minden akciójukra. Az Erő szint * 5 méter sugarú körben fejti ki a hatását és szint * 5 percig tart, aztán eloszlik a mező.

Képesség fejlesztés: Érzék kisütés (Az erő a szinttel megegyező érzékszervi sebzést okoz), Folyékony (A mező fizikailag megjelenik és akadályozza a mozgást, azaz minden mozgási távolság feleződik)

Páncél

Armor nova power

Kvantum minimum: 1
Dobás: nincs
Időtartam: Állandó
Rendszer: A karakter testét egy permanens páncél (az Erő felvételekor kell meghatározni a típusát, pl.: tüskés csontpáncél, fémfelület, anti-gravitációs mező, stb.) védi a sérülésektől. A karakter Páncél értékéhez automatikusan hozzáadódik az Erő szintje.

Képesség fejlesztés: Szupernehéz páncél (Az erő szint értékének 3-szorosa a Páncél módosító)

Pszichikus pajzs

Kvantum minimum: 1
Dobás: nincs
Időtartam: Állandó
Rendszer: A karakter elméjét minden pszichikus behatástól megvédi ez az Erő, így minden erre irányuló hatás ellen Páncélként működik az Erő szintje.

Képesség fejlesztés: Extra tudat (A nova egy másik megérintett személyre kiterjesztheti az Erő hatását 1 kvantum-pontért)

Repülés

Kvantum minimum: 2
Dobás: Ügyesség + Atlétika + Kvantum
Időtartam: Fenntartott
Rendszer: A nova képes repülni, valamilyen módon legyőzve (a felvételkor kell meghatározni) a gravitációt. A repülésének maximális sebessége (Erő szint + Kvantum) * 40 km/h (harcban Sprint * 2 méter / kör) és aktiválás után Erő szint * 10 percig fejti ki a hatását.

Képesség fejlesztés: Vízalatti (A nova a víz alatt is tudja használni az Erőt)

Szerencse

Kvantum minimum: 1
Dobás: nincs
Időtartam: Azonnali
Rendszer: A nova sokkal szerencsésebb az átlagnál. A képesség aktiválásakor a következő dobásra az Erő szintjét kockatartalékként hozzáadhatja a dobásához.

Torzulás

Kvantum minimum: 1
Dobás: nincs
Időtartam: Állandó
Rendszer: A nova teste eltorzul és új végtagok, szervek vagy éppenséggel funkciók fejlődnek ki benne. A torzulásoknak nincsen szintjük, mindig látszanak és mindegyiket külön-külön kell felvenni az alábbi listából

 • Tapadós fogás: A karakter bármilyen természetes vagy normál mesterséges felületen képes megmaradni - mint a pókok, elektrosztatikus töltés, stb.

 • Kromatofórák: A karakter bőre képes a színének a megváltoztatására, mint a kaméleonok, így minden rejtőzés dobásához +3 kockát adhat.

 • Szétszórt szervek: A karakter szerveit teljesen máshol helyzkednek el a testén belül, így védve van a célzott, halálos támadásokkal szemben.

 • Extra lábak/kezek: A karakternek további lábai is kezei nőnek, azonban ezek használata megosztott akciót vesz igénybe, kivéve ha az eredeti végtagjaival nem cselekszik a nova. Ezekre a végtagokra nincs büntetés, mint a kétkezességre.

 • Extra egészség szintek: A karakter kap +2 egészség szintet, minden egyes felvételkor.

 • Kopoltyúk: A karakternek kopoltyúi nőnek, melyekkel képes a vízből oxigént kivonni.

 • Nematocysts: A karakter képes leválasztani a végtagjait, majd helyette újakat növeszteni. Egyszerre képességenként egy végtagot képes eldobni (három szint halálos sebzésért) és ennek újranövesztése a gyógyulási folyamat.

 • Második agy: A novának két agya van, ami nem jelenti a mentális képességeinek a növekedését, azonban ha csak az egyik pusztul el, akkor a másik tökéletesen képes átvenni annak szerepét.

 • Nyálkás bőr: A nova bőre nyálkás, csúszós lesz, aminek következtében minden megragadás kísérletre -3-at kap a támadó.

 • Tüskék: A nova bőrét tüskék borítják el, melyek a közvetlen támadásokkal szemben 1 halálos szintet sebeznek.

 • Szubdermális érzékek: A karakternek belső érzékszervei is vannak, aminek hatására képes a testén belüli változásokat vagy a testébe kerülő dolgokat megismerni/felismerni.

 • Csápok: A nova testéből csápok nőnek, melyek ugyanúgy viselkednek, mint az Extra kezek/lábak. Ezekre a végtagokra nincs büntetés, mint a kétkezességre.

 • Úszóhártyák: A nova kezén és lábán úszóhártyák nőnek, melyekkel gyorsabban képes úszni vagy manőverezni, ezért +3-at kap

 • Szárnyak: A novának szárnyai vannak, igazi valódi szárnyak, azonban ezekkel maximum csak siklásra képes.

Zavarás

Kvantum minimum: 2
Dobás: Intelligencia + Irányítás + Kvantum
Időtartam: Fenntartott
Rendszer: A nova képes a célpontját összezavarni, ezzel megakadályozni hogy bármi a helyzethez hasznos dolgot cselekedjen. Ez egy pszichikus erő, így ennek megfelelően védhető.

Intuíció

Kvantum minimum: 1
Dobás: nincs
Időtartam: Állandó
Rendszer: Ha a nova bármilyen ártó vagy befolyásoló cselekvés célpontja lesz, akkor az Erő szintjével dobhat a játékos és siker esetén ellenállhat a hatásnak.